Blog firmowy

Asynchroniczność w Go

Post z dnia 12.04.2019
0 Komentarze

Kilka słów na początek Język Go pozwala na łatwe i szybkie implementowanie fragmentów kodu asynchronicznie. Podstawą działania jest wykorzystanie słowa kluczowego „go” oraz kanałów. Kanały służą do komunikacji między współbieżnymi aktywnościami programu, nazywanymi w kontekście języka Go funkcjami goroutine.Każdy uruchomiony w Go program posiada goroutine główną, czyli tę, która wywołała funkcję main(). Kolejne zaś można […]

Czytaj dalej

Masz pytanie?
Napisz do nas.